A

Abdurrahim Karslı

Abdurrahim Karslı Biyografisi

Merkez Parti‘nin kurucu genel başkanı ve 2002 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni yöntem hukuku ve İcra-iflas hukuku belli başlı bilim dalı başkanı.

Abdurrahim Karslı, 10 Aralık 1964 tarihinde Erzurum ilinin, Horasan kazasının Yıldıran köyünde doğmuştur. İlkokulu doğduğu köyde okudu. Ortaokulu Erzurum, Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi Erzurum ilinin Pasinler kazasında ( Pasinler Lisesi Matematik Bölümü ) bitirdi. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırarak okumaya başladı ve 1984 yılında mezun oldu.

1985-1986 eğitim ve öğretim yılında açılan Yüksek rak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimine başladı. Benzer sene Medeni Yöntem Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 29 Eylül 1986 tarihinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1986-1987 eğitim yılı yaz döneminde, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde üç aylık yaz dönemi dil kurslarına katıldı.

1986-1987 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Ulus Hukuku Bölümü’nde doktora programına başladı. Doktora derslerini bir yıl içinde tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavlarına girip, başarılı sayılıp, çabuk yazma safhasına gelince tanıdık olmayan dilini geliştirmek ve kaynak biriktirmek maksadı ile, 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde, Uygar Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Peter Arens’in nezaretinde, 11 aylık süre ile çalıştı. Bu alıştırma süresi içinde zamanının birincil sanki müddetini, bizzat bu üniversitenin doktora programına katılacak tanıdık olmayan uyruklu öğrenciler için hazırladığı kurslara katılarak tanıdık olmayan dil çalışmalarına, öteki ikinci yarısını ise, doktora tez konusu olan “Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları” isimli çalışması için kaynak toplayarak değerlendirmeye çalıştı.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Alper Saldıran

Daha sonraki yıllarda hemen hemen her yıl ve 2011 yılı dahil elde etmek üzere yaz aylarında bir müddet bu Üniversitede (Albert Ludwigs) çalıştı.

15 Eylül 1993 tarihinde ivedi savunması ile birlikte, doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında ivedi konusunu kitap olarak yayına hazırlayıp bastırdı. daha sonra Prof. Dr. Walther J. Habscheid’in, ZPO ( ZEİTSCHRİFT FÜR ZİVİLPROZESS )’de yayınlanmış, Urteilswirkungen und Gesetzesaenderungen ( Hükmün Etkileri ve Kanun Değişiklikleri ), isimli bir makalesini çeviri etti ve bunu Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nün Prof. Dr. İsmet Sungurbey hatırasına çıkan sayıda neşretti. 1995 yılında “İcra Muayene Mercii Karaları’nın Temyizi ” isimli kitabını bastırdı. 19 Kasım 1995 tarihinde Doçentlik Merkezi dil sınavlarına katıldı ve başarılı sayıldı.

11 Ocak 1996 tarihinde Tezgâhtar Doçentliğe atandı.

Yeniden 1996 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırlamış olduğu “Yargıtay Kararları Işığında Uluslararası Özel Hukuk ve Yöntem Hukuku Hakkında Kanun” isimli kitabı neşredildi.

1998 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte “İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat” derlemesi hazırlandı. 1999 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırladığı “Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun”isimli kitabın ikinci basısı yapıldı. Yasa Hukuk Dergisinde (Mayıs 1998 ) Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişki ve Bunun Çözüm, isimli makalesi yayınlandı.

29 Kasım 2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldı.

Uygar Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim dalına intisap ettiği tarihten beri lüzum İstanbul Üniversitesi Hak Meslek Yüksek Okulu ve gerekse İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku lisans derslerinin büyük bir kısmına öğretici olarak katıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programında “Yöntem Muameleleri ve Yöntem Sözleşmeleri, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler, İcra ve İflas Hukukundaki Son gelişmeler” isimli dersleri bizzat anlattı. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde 2008–2009 ders yılından bu yanlamasına Bilişim Hukuku dersi kendisi kadar anlatıldı.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Altan Karındaş

İstanbul Barosunun, değişik Üniversitelerin, Fakültelerin ve enstitülerin, vakıfların ve derneklerin düzenledikleri toplantılarda konferanslar ve seminerler verdi ve tebliğler sundu.

2011 yılı içinde fazla sayıda yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük devir jürilerinde bulundu.

2010 yılında İcra İflas Hukuku Ders Kitabını, kuram ve pratiğe yönelik almak üzere neşretti ve 4 Mart 2010 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Keza yönetimle ilgili tahsis olarak, anabilim dalı başkanlığı, fakülte idare heyeti üyeliği, Hak Iş Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Batık Egebank ve Yurtbank davalarında bilirkişi olarak raporlar hazırlamış ve çoğu batık bankayı tasfiye etmiştir. Bu davalar sonucunda 2003 yılında silahlı saldırıya uğradı.

7 Temmuz 2014 tarihinde Merkez Parti (MEP) adı ile bir siyasi parti kurdu. Partinin kuruluş toplantısında 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan‘ın gönlündeki namzet olmadıklarını belirtmiştir.

Abdurrahim Karslı, Fatma Karslı ile evlidir. 4 çocuğu vardır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı