A

Ali Fethi Okyar

Ali Fethi Okyar Biyografisi

Devlet adamı ve Bağımsızlık Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu.
1880 yılında Pirlepe’de(Yugoslavya) doğdu. İyi bir öğrenim fark etti. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonradan 13 Mart 1898’de Harbiye Mektebi’ne girdi ve 2 Ocak 1900’de Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 4 Ocak 1904’te Kurmay Yüzbaşı olarak Selanik‘te bulunan 3’üncü Ordu emrine verildi. 1 Mart 1907’de Selanik Demiryolu Müfettişliğine nakledildi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyetine katılarak, 1908 Devrimi’ni hazırlayan kadro içinde yer aldı. 20 Mayıs 1908’de binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığına getirildi.

12 Ocak 1909 tarihinde Paris‘e Askeri Ataşe olarak gönderildi. 3 Temmuz 1911 tarihinde Arnavutluk Harekâtında İşkodra Müretteb Kuvvetler Kurmay heyetine görev aldı. 6 Ekim 1911 tarihinde Trablusgarp‘a giderek Enver Bey ve Mustafa Kemal ile birlikte Afrika‘da yapılan savaşlara katıldı.

Osmanlı Mebusan Meclisinin II. Dönemi için 13 Nisan 1912’de yapılan seçimde Manastır Milletvekili oldu. Meclis kapatılınca her yerde orduya dönerek 17 Kasım 1912’de Çanakkale Boğazı Müretteb Kuvvetler Kurmay Başkanlığına getirildi.

1913’de İttihat ve Terakki Genel Merkezi’ne aza seçilmiş ve Genel Sekreter olmuştur. Aynı yılın son aylarında 13 Ekim 1913’te Sofya’ya elçi olarak tahsis edildi. Mebusan Meclisinin III. Döneminde 8 Aralık 1917’de İstanbul Milletvekili seçilerek elçilik görevinden ayrıldı.

İzzet Paşanın kısa süren Sadrazamlığında 14 Ekim 1918’de Dahiliye Nazırı olarak ödev bölge aldı. Kabinenin 8 Kasım 1918’de istifasıyla nazırlık görevi sona erdi. Güvey Ferid Paşa kadar 10 Mart 1919’da tutuklandı. Bütün muhaliflerini ortadan kaldırmak isteyen Güvey Ferit, Fethi Bey’i Enver, Cemal ve Talat Paşaların kaçmalarına göz yummakla suçlandırmış ve 2 Haziran 1919’da Malta‘ya sürgüne göndermiştir. Fakat tutuklanan İngilizler’le değiştirilmek suretiyle 30 Mayıs 1921’de Malta’dan kurtarıldı.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Andre Santos

15 Ağustos 1921’de istanbul Milletvekilliğine seçilerek I. Dönemde TBMM‘ne katıldı.

Büyük Insanlar Meclisi tarafından Büyük Taarruzda 10 Ekim 1921’de Dahiliye Nazırı olarak seçilen Fethi Bey, Roma, Paris ve Londra‘ya giderek; Yunanlıların Anadolu’dan çekilmelerini sağlayacak bir barış için çalışmıştır. Fethi Bey bu durumu, o sırada taarruz hazırlıklarını bitirmek üzere yer alan Mustafa Kemal ATATÜRK‘e bir telgrafla birdirdi. sonra da Ankara‘ya döndü.

4 Ekim 1922’de Dahiliye Vekaletinden istifa etti. II. Dönemde bitmiş istanbul Milletvekili seçildi. 14 Ağustos 1923’te Müdafaayı Hukuk Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. 4 Ağustos 1923 tarihinde Hüseyin Rauf Orbay‘ın Başbakanlık görevinden ayrılması üzerine Başbakan seçildi, 14 Ağustos’ta İcra Vekilleri Heyeti Reisliği ve Dahiliye Vekaletine seçildi. Başbakanlık görevi de yaptı. 28 Ekim 1923’te bu görevden çekildi. Cumhuriyetin ilk Meclisinin 1 Kasım 1923’teki toplantısında TBMM Başkanı oldu. 1 Kasım 1924’te yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Başbakanlıktan ayrılan İsmet İnönü‘nün yerine yeniden 22 Kasım 1924’te Başbakan oldu. Ulusal Müdafaa Bakanlığını da birlikte yürüttü.

Fethi Okyar, Şubat 1925’te başlayan Şeyh Said İsyanı sırasında 2 Mart 1925’te Başbakanlıktan İstifa etti.

11 Mart 1925’te Paris Büyükelçiliğine tahsis edildi. Büyükelçi olarak çalıştığı Paris’ten, 1930 yılında istirahat etmek için yurda gelen Fethi Okyar’a Mustafa Kemal kadar yeni bir parti kurması teklifi yapılması üzerine, 9 Ağustos 1930’da Büyükelçilikten istifa ederek Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. 12 Ağustos 1930’da Genel Başkanı oldu. 24 Eylül 1930’da Gümüşhane Milletvekili olarak Meclise girdi. Ama bu parti kapatıldı. 17 Kasım 1930’da partisini feshetti. 31 Mart 1934’te Londra Büyükelçiliğine atandı. V. Dönem ara seçimlerinde Bolu Milletvekilliğine seçilmesi sebebiyle 4 Ocak 1939’da görevinden istifa etti.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ölümünden daha sonra da çalışmalarına devam eden Fethi Okyar, 3 Nisan 1939’da II. Refik Saydam Kabinesinde Adalet Bakanı oldu. 12 Mart 1941’de Adalet Bakanı görevinden ayrılmıştır. VII.dönemde de Bolu Milletvekili olarak Parlamentoya girdi ve birkaç sene daha sonra 7 Mayıs 1943’de İstanbul’da 63 yaşında ölmüştür.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Anton Yelchin

Ali Fethi Okyar, Galibe Okyar ile evli idi ve Nermin Kırdar adında kızı ve Osman adında oğlu vardır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı