A

Aristotales

Aristotales Biyografisi

”Poetika” adlı esriyle çağdaş politikanın, ”Ruh Üstüne” adlı denemesiyle ise bugünkü psikolojinin temellerini atmış Batı akıl tarihini büyük ölçüde etkilemiş, bir fazla kuramın babası, filozof, veri adamı.

Aristotales, M.Ö. 384 yılında Ege Denizinde yer alan Stagira adasında doğdu.

Aristo’nun büyük babası Nicomachus, Büyük İskender‘in büyük babasının saray hekimiydi. Sarayla olan bu yakın ilişki, Aristo’nun yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir.

Aristo eğitimine Eflatun‘un akademisinde başladı. Eflatun’un en favori öğrencisiydi. Akademiyi bitirdiğinde yakın arkadaşı Hermias’ın kız kardeşiyle evlendi ve bir oğlu oldu. Hermias, Persler göre çarmıha gerilerek öldürülünce, Aristo dostunun anısına bir kaside yazdı.

Aristo, Büyük İskender‘in öğretmenliğine atandığında, Mitylene‘de deniz hayvanları ve öteki konular üstünde araştırmalar yapıyordu.

İskender’in yanı sıra bir fazla aristokrat ailenin çsto, Mieza‘da ‘Orman Perilerinin Korusu’ adında bir okul kurdu.

Aristo ve Büyük İskender‘in bir araya gelmeleri, tarihteki en manâlı birlikteliklerden biridir. ”Biri dünyayı elinde tutacak şiddet ve iradeye, diğeri ise dünyayı keşfedecek ve insan düşüncesinde yeni bir dünya yaratacak dehaya sahipti.”

Büyük hürmet duyulan Aristo’ya, Kral II. Filip (Makedonya Kralı) de derin saygı etti ve oğlunun eğitmeninin doğduğu, kısa bir zaman önce savaşta yıkılan Stagira şehrini baştan kurdu.

Büyük İskender‘in Aristo’ya olan sevgisi ve hayranlığı öğrenciliğinden sonra da devam etti. ” Babama hayatımı borçluyum, Aristo’ya ise değerli bir hayat sürme bilgisini” diyerek ona olan sevgisini dile getiren Büyük İskender, adamlarını onun emrine vererek dilediği gibi araştırma yapmasına olanak sağlamıştı. Hatta, Aristo’nun elde etmeye gücünün yetmeyeceği bir çok değerli el yazmasını ona sağlamıştı.

Büyük İskender Asya fethine çıktığı sırada, o çağda dünyanın kültür merkezi olan Atina‘ya dönen Aristo, Lyceum adı bahşedilen bir okul açtı. Çağın en büyük bilgesi olarak ün salmış olan Aristo’ya dünyanın dört bir yanından öğrenciler akın etmeye başladı.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Ali Burak Ceylan

Biyoloji, Aristo’nun çıkış noktasıydı. Felsefesi de böylece gerçeklere ve bilime bağlı kaldı. Öğrencilerine, doğa içinde gezintilere çıkarak ders verir, doğadaki canlılar üzerinde geniş araştırmalar yapardı.

Büyük İskender‘in Babil‘de ölümü üstüne, koruma kalkanı üzerinden kalkan Aristo’yu dinden uzak olmakla suçladılar. Sokrates‘in sonuna uğramamak için Atina‘dan ayrılıp Chalcis adasına sığındı ve kısa bir süre sonradan M.Ö. 322‘de burada öldü.

Aristo’nun felsefesi, Thomas Aquinas, Dante Alighieri, Herbert Spencer ve Johann Wolfgang von Goethe gibi bir çok büyük insanı etkilemiştir.

Aristo, Ortaçağ‘ın hafıza temeli olan skolastik sistemin kurucusu olmuş ve Hristiyanlığı olduğu değin, Farabi, İbni Sina, İbni Ruşd gibi büyük İslam düşünürlerini de içten etkilenmiştir.

Birçok farklı alanda eser veren Aristo’nun, insanlığın düşünce tarihinde, ışık tutmadığı hiç bir alan yoktur.

Temel Eserleri

Mantık üzerine

Organon (Mantık üstüne tüm yazdıkları):

Kategoriler (Categoriae)

Yorum Üzerine (De Interpretatione)

Prior Çözümlemeli (Analytica Priora)

Posterior Çözümsel (Analytica Posteriora)

Bilimsel Eserleri

Fizik (Physica)

Ruh Üzerine (De Anima)

Hayvanların Tarihi (Historia Animalium)

Evrim Skalası,Evrim Basamakları,Doğa Cetveli (Scala Naturae)

Hayvanların Kısımları (De Partibus Animalium)

Hayvanların Gelişimi (De Incessu Animalium)

Minik Doğal Şeyler (Parva Naturalia)

Hayvanların Hareketi (De Motu Animalium)

Hayvanların Oluşumu (De Generatione Animalium)

Mekanik (Mechanica)

Gökyüzü Üstüne (Mereorologia)

Metafizik

Metafizik (or Metaphysica)

Ahlak üzerine

Nicomakos’a Ahlak (Ethica Nicomachea)

Eudemos’a Ahlak (Ethica Eudemia)

Politika (Politica)

Estetik

Retorik (Ars Rhetorica)

Poetika (Ars Poetica)

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı