E

Enver Paşa

Enver Paşa Biyografisi

Enver Paşa’nın esas adı İsmail Enver’dir. 22 Kasım 1881 tarihinde istanbul’da doğdu. Ailesi Manastırlı olup, babası Hacı Ahmet Paşa, annesi Ayşe Hanım’dır. 6 kardeşten en büyüğüdür. Babasının görevi nedeni ile çocukluğu değişik illerde geçti. İlkokulu İstanbul’da bitirdikten sonra 1894’te Makedonya’nın güneybatısında bir şehir halkı olan Manastır Askeri Rüştiyesi’ni, 1897’de İstanbul’daki Soğukçeşme Askeri İdadisi’ni bitirdi.
Harp okulundan 1899‘da piyade teğmeni olarak mezun olduktan sonradan, ocak 1903’te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisinden derece alarak mezun oldu. Selânik’teki Üçüncü Ordunun Manastır’daki 13. Seyyar Topçu Alayı’na görev oldu. 13 Eylül 1906’da binbaşı oldu. 1912 yılında yarbay oldu.

İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucuları arasına katıldı. Bu topluluk içinde tutunup, kendini sevdirdi. II. Meşrutiyet‘in duyuru edilmesinde kayda değer rol oynadı. Makedonya Genel Müfettişliği ve 5 Mart 1909’da Berlin askeri ataşesi görevinde bulundu. İstanbul’da “31 Mart Vakası”nın 31 Mart 1325’te (13 Nisan 1909) patlak vermesi üzerine geçici olarak yurda döndü. İsyanı bastırmak üzere Selanik’ten İstanbul’a dışarı giden ve komutanlığını Mahmud Şevket Paşa‘nın üstlendiği Hareket Ordusu’na katıldı. İsyan bastırıldıktan sonradan Abdülhamit II tahttan kesilmiş, yerine Mehmet Reşat geçmişti. Enver Bey, ayaklanma bastırıldıktan sonra yeniden Berlin’e gitti. 1911’de İstanbul’a döndü ve Sultan Mehmet Reşat’ın yeğeni Naciye Sultan ile nişanlandı. Arnavutluk’ta meydana çıkan ayaklanma üstüne gittiği İşkodra’da isyanın bastırılmasında etkili oldu. sonradan Berlin’e geçtiyse de İtalyanlar’ın Trablusgarp’a saldırmaları üzerine yurda döndü.

İtalyanlara karşı bir gerilla savaşı yürütülmesi fikrini İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerine kabul ettirdikten daha sonra Kolağası Mustafa Kemal Bey ve Paris askeri ateşesi Binbaşı Ali Fethi Okyar Bey ile Trablusgarp’a giden Enver Bey, Bingazi ve Derne’deki kuvvetlerin başına geçti; 20 bin kişiyi seferber etmeyi başardı ve namına para bastırarak bölgeye başat oldu. Bir yıl süren mücadele sonunda, Balkan Savaşı’nın başlaması üstüne diğer Türk subaylarla birlikte İstanbul’a çağrıldığı için bölgeyi terk etti. İtalyan kuvvetlerine karşısında verdiği başarılı çaba nedeniyle 1912‘de yarbaylığa yükseldi.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Ali Fuat Cebesoy

23 Ocak 1913 tarihinde İttihat ve Terakki kadar düzenlenen Babıali baskınına katıldı. Sadrazam Kamil Paşa’nın istifasını sağladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı ele geçirmesinden daha sonra, 22 Temmuz 1913 de Edirne‘nin kurtarılmasında kayda değer rol oynadı. Bu başarısından sonra 15 Aralık 1913’de albaylığa peşinde da 3 Ocak 1914 tarihinde Mirlivalığa ( tuğgeneralliğe) yükseldi ve Sait Halim Paşa hükümetinde 8 Ocak 1914 tarihinde Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakan) oldu. Orduda bir takım düzenlemeler yaptı. Fransız modeli yerine Alman stilini uyguladı. Abdülhamit II dönemin yaşlı paşalarının tamamına yakın bir kısmı emekli edildi ve genç subaylar orduda kayda değer göreve getirildi.

1. Dünya Savaşına Almanlar’ın yanında katılmamızda etkili rol oynayanlar arasındaydı. 10 Ağustos 1914 de Boğazlar’dan girmesine müsade bahşedilen iki Alman kruvazörünün 29 Ekim 1914 de Rus çarlığı liman ve gemilerine saldırması için gerekli onayı verdi. 14 Kasım 1914’de Fatih Camii’nde okunan Cihad-ı Ekber ilanı ile devlet, resmen 1. Dünya Savaşı’na girmiş oldu.

Enver Paşa, ülke 1. Dünya Savaşı’nda girdikten daha sonra Harbiye Nazırı olarak askeri harekâtın yönetimini eline aldı. 3. Ordu’nun Doğu Cephesi’nde Rus kuvvetlerine aleyhinde giriştiği Sarıkamış Kış Harekâtı’nın komutanlığını üstlendi. Ocak 1915’te gerçekleşen harekâtta Türk birlikleri tam bir bozguna uğradı. Daha savaşmadan binlerce asker donarak can verdi.

26 Nisan 1915’te Harbiye Nazırlığı’nın yanı sıra Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, Eylül 1915 de korgeneralliğe yükseldi. 1917’de Enver Paşa’nın rütbesi orgeneralliğe yükseltildi.

1.Dünya Savaşı ardındaki, Almanya’nın yenilgisi ve Osmanlı’yı Sevr Antlaşması’na sürükleyen çöküşün arkasında 2 Kasım 1918’de Enver Paşa ülkeyi terk etti. İttihat ve Terakkili arkadaşlarıyla birlikte, önce Odessa’ya, oradan da Berlin‘e gitti. daha sonra Rusya‘ya geçti. İstanbul’da Divan-ı Harp, rütbelerini geri aldı ve gıyabında ölüm cezasına çarptırdı. 1 Ocak 1919‘da hükümetçe askerlikten ihraç edildi.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Ekrem Buğra Ekinci

1922 yılının 4 Ağustosu’na dek yurt açık havada çalışmalarını sürdürdü. Anadolu’daki Milli Mücadele hareketine yeralma istediyse de kabul edilmedi. 1920 Eylül’ünde Bakü’de Doğu Ulusları toplantısına katıldı. Batum’da Türkiye Şuraları Partisi’ni kurarak, Türkistan’ı kurtarma hareketini başlattı.

4 Ağustos 1922‘de Tacikistan’da, Belcivan yakınlarında “Turan” devleti kurma düşlerinin gerisinde Rusların gerçekleştirdiği bir saldırıda vuruşarak 42 yaşında şehit oldu. Çeğen köyüne defnedildi. Naaşı 1996’da Tacikistan’dan getirilerek Şişli‘deki Anıt-i Bağımsızlık Tepesi’nde toprağa verildi.

5 Mart 1914‘te Padişah I. Abdülmecit‘in torunu (Şehzade Süleyman’ın kızı) Naciye Sultan’la evlenerek Osmanlı hanedanına güvey olmuştur. Bu evlilikten Türkân Mayatepek (ö.1989) ve Mahpeyker Ürgüp adlı kızları ve Ali Enver Akoğlu (1921-1971) adlı bir oğlu vardır.

Enver Paşa, 1921’de Berlin’de doğan oğlu Ali Enver’i görememişti. Eşi Naciye Sultan ise Osmanlı hanedanına mensup olduğu için Türkiye dışına çıkarıldı. Sultan I. Abdülmecit‘in torunu olan Naciye Sultan uzun yıllar sürgünde yaşadı. Enver Paşa’nın babası Hacı Ahmet Paşa, Mondros Mütarekesi’nden sonradan İngilizler kadar tutuklanıp bir vakit Malta’da hapsedildi.

Enver Paşa’nın 1. Dünya savaşına girilmesindeki sorumluğu ve rolü ise son dönemlerinde yayımlanan Alman ve Avusturya belgelerinden anlaşıldığına kadar daha ziyade Goeben ve Bresleu zırhlılarının boğazlardan geçirilmesi ve Rus limanlarının bombardımanı emrinin verilmesi çevresinde şekillenmektedir. Onun Mütareke sırasındaki faaliyetleri ise özellikle son dönemlerde yayımlanan belgelerin ışığı aşağıda kişiye özel girişimler olmaktan ziyade İttihat ve Terakki kadrosunun faaliyetleri olarak değerlendirilmelidir. Ama Enver Paşa’nın maceracılık boyutlarına varan hareketleri konusunda yorumda bulunulurken içinde yaşadığı çağın da bir serüven çağı olduğu hesaba katılmalıdır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı