L

Leibnitz

Leibnitz Biyografisi

Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni zihin ve görüşleriyle tanınmaktadır.
Leibniz, Gottfried arihinde Almanya’nın Saksonya eyaleti’ne tabi Leipzig’de doğmuştur. Babası ahlak ilmi öğretmeni olup Leibniz altı yaşındayken ölmüştür. Sekiz yaşında Latince’ye başladı. Kendi gayreti ile 12 yaşında Yunan’ca öğrendi. “Characteristica Universalis” adlı birincil denemesini verdi. Bu eser, metafiziğin anahtarıdır.

Leibnitz, 15 yaşındayken Leibzig Üniversitesi’ne bir hukuk öğrencisi olarak girdi. Zamanının tümünü hukuka vermiyordu. İlk iki sene içinde çoğu felsefe eseri okudu. Zamanının filozofları olan Kepler, Galile ve Descartes’ın keşfettikleri yeni dünya hakkında bilgiler edindi. Sonuçta, matematik öğrenmeden bu ilimleri kavramının olanaksız olduğu kanaatine vardı. 1663 yılının yazını Jena Üniversitesi’nde geçirdi. Buradaki matematik bilginlerinden ders aldı. Leibzig’e dönünce tekrar hukuk fakültesine devam etti. 1666 yılında mektep bitince ve fazla genç diye doktorası kabul edilmediğinden okulundan ayrıldı ve 5 Kasım 1666 tarihinde doktorasını tamamlayıp Nürnberg Üniversitesinden doktora ünvanını aldı.

Leibniz çok yönlü bir tahlilci ve düşünürdür; alaka alanları arasında felsefe, biyoloji, jeoloji, tarih, ilahiyat, hukuk ve diplomasinin yanı sıra matematik de bulunmaktadır.

Matematik çalışmalarının çoğunu kendisini çağıran aristokratlara sırası gelmişken, çağın o fena yollarında, kötü arabalar içinde sallana sallana yazmıştır. Bu çalışmaların hepsi bugün Hannover kütüphanesinde ast olarak durur.

1676’da Pascal’dan sonra yeni bir hesap makinası geliştirmiş ve kullanmıştır. Diferansiyel hesabın dışarıda, kombinatuar tahlil konusunu da işlemiştir. Kombinatuar tahlil, nesneler arasında, evvelden verilmiş bir tanınma uygun düzenlemelerin yapılmasını ve bu düzenleme sonucunda bulunan ilşkilerin matematik modellerinin oluşturulularak, genellemeyle bütün sanki oluşumlarda uygulanabilmesini mümkün kılacak sonuçların incelenmesidir.

1666 yılında olasılıklar kuramına başladı. Bu sıralarda öğrenciydi. Matematik Leibnitz’in parlak zekasının fışkırdığı bir sahadır. diğer taraftan hukuk, din, siyaset, tarih, edebiyat, mantık, metafizik ve kuramsal felsefe konularında sayısız eser bırakmıştır.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Laurence Fishburne

Leibniz, diferansiyel ve integral hesabı, 1673 – 1676 yılları aralarında Paris’te, Descartes ve Pascal’ın çalışmalarını incelerken bulmuş ve araştırma sonuçlarını, 1684 yılında “En Fazla, En Az ve Teğetler için Kesirli ve Kesirsiz Niceliklerin Engellemediği Yeni Bir Usul ve Bunun İçin İlginç Bir Hesap” adını taşıyan makalesinde yayınlamıştır. Leibniz’in diferansiyel ve integral hesapla ilgili makalesinin yayımlaması matematik aleminde büyük bir heyecan uyandırmıştır. Leibniz’i, onun yöntemini benimseyen Bernoulli kardeşler izlemiş ve böylece, matematikte, varyasyonlar hesabındaki bazı problemlerin çözümü gibi, daha ileri düzeydeki konular da incelenebilmiştir.

Leibniz’in son kırk yılı, aşağı yukarı Brunswick ailesine hizmetle geçti. Bu aile için bir evrak memuru, soylarını çıkaran bir tarihçi olarak çalışıyordu. Efendilerinin çıkarları için eski evrakları çıkarıyormak için silinti ve kazıntı bile yapıyordu. 1687 ile 1690 yılları arasında tarihi araştırmalar yerine getirmek amacıyla bütün Almanya’yı, Avusturya’yı ve İtalya’yı gezdi.

1675 yılında Royal Society’nin birincil tanıdık olmayan üyesi oldu. 1677 ile 1704 yılları aralarında, Leibnitz’in yaptığı incelemeler bütün Avrupa’ya yayıldı.

1700 yılında aldığı gösteri üzerine Berlin’e gitti. Berlin Üniversitesi’nin kurulmasını sağlayarak üniversitenin birincil müdürü oldu. 1711’de görevini bırakarak Viyana’ya gitti, 1714 yılına değin Viyana’da yaşadı. 1712’de Leibniz’e baron ünvanı verildi.

Denklik için (=), çarpma için (x) simgelerini, fonksiyon ve koordinat terimlerini de Leibniz’e borçluyuz.

Leibniz, 14 Kasım 1716 tarihinde Hannover’de 70 yaşında öldü.

Kitapları :
Metafizik üzerine konuşmalar
İnsan zihni üstüne yeni denemeler
Theodise
Monadoloji

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı