A

Albert Calmette

Albert Calmette Biyografisi

Fransız bakteriyoloji bilginidir. Egzersiz arkadaşı Camille Guerin ile birlikte, BCG kısa adıyla aşina verem aşısını hazırlamışlardır.

Louis Pasteur’ün öğrencisi olan Albert Calmette, Camille Guerin ile birlikte, BCG aşısı (Bacillus Calmette-Guerin) olarak bilinen tüberküloz aşısını geliştirmiş, ayrıca verem hastalığı için bir teşhis testi (Calmette tepkimesi) tanımlamıştır.

Albert Calmette, 12 Temmuz 1863 tarihinde Nice, Fransa’da doğmuştur. Tam adı Albert Leon Charles Calmette’dır. 1881 yılında Fransa’da bir büyük kasaba olan Brest’teki Deniz Tıp Kolejine girdi. Tabip yardımcısı olarak Hongkong ve Amoyve Formoza adasında tropikal hastalıklar üzerinde kastetmek üzere görevlendirilmiştir. Albert Calmette, buradan Fransız Kongo’sundaki Gabon’a gitgide artarak uyku hastalığı ve karasu ateşi üstünde çalışmalar yapmıştır. Buradan Fransız Newfoundland adası yakınındaki iki küçük adada, kırmızı leke humması denilen hastalık üzerinde çalışmış ve bunu yapan mikrobu bulmuştu. 1886 yılında Paris Üniversitesi’nde tıp öğrenimini tamamladı.

Paris Pasteur Enstitüsünde çalışmaya başlayan Albert Calmette, 1889 yılında Louis Pasteur’un isteği üzerine Çinhindi’ne giderek 1891 yılında Saygon kenti kurdu ve bu enstitüde, suçiçeği ve yılan zehirine karşısında koruyucu bir serum hazırladı. Yakalandığı dizanteri sebebiyle Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. 1895 yılında Fransa’ya döndükten daha sonra 1896 yılında Lille’deki Pasteur Enstitüsü’nü kurarak yöneticiliğini üstlendi (1896-1919). Pastör enstitüsünde Yılan zehirlenmesine karşı polivalent serum üzerinde çalıştı. Laboratuarda çalışırken muhabere parmağını ısıran yılan zehirlenmesini, kendi bulduğu serum ile çare etti. Fakat parmağının ucunu kaybetti.

Albert Calmette, Uzaktan Doğudaki Veba salgını üstünde de çalışmıştı. Calmette başarıları yüzünden Lille’de yeni açılan Pastör enstitüsünün başına devir edildi. Burada şehir halkı kanalının temizlenmesi işine ağırlık verdi. Maden işçilerinin ankylostomiasis tedavisini yönettikten sonra, Portekiz, Cezayir ve Yunanistan’daki veba epidemisini erteleme görevini aldı.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Abdülfettah el Sisi

1. dünya savaşının 1914 yılında başlamasından sonra, Almanlar Kuzey Fransa’yı işgal ettiler. Calmett’in Lille de kalması emredildi, ama eşi Almanya’ya sürgüne gönderildi. Calmette, Alman askerlerinde başlayan tifo salgınını askıya alma görevi verildi. Savaş bittikten daha sonra Calmette, Lille’deki görevini veteriner olan arkadaşı Camille Guerin‘e devrettikten daha sonra, Paris’teki Pastör enstitüsüne döndü.

1908 yılında, sığırlarda vereme yol açan basilin safra içeren bir besi yerinde üretildiği vakit, enfeksiyon yapıcı etkisinin zayıfladığını buldu. Bu zayıflatılmış basillerden geliştirilen BCG aşısı, 15 yıl sonra çocukların vereme aleyhinde aşılanmasında kullanılmaya başladı. Avrupa’da hemen benimsenen BCG aşısı, İngiltere ve ABD’de fakat 1940’ta, Albert Calmette’in ölümünden yıllar daha sonra uygulamaya kondu.

Albert Calmette, 1917 yılında Paris Pasteur Enstitüsü’nün müdür yardımcılığına atandı ve tüberküloz bölümünün kuruluşunu örgütledi.

1906 yılında Lille Pasteur Enstitüsü’nde verem üzerinde çalışmaya başlayan Albert Calmette ve Camille Guerin, iki sene daha sonra, hastalıklı sığırlardan alınan verem basillerinin safra salgısı (öd) katılmış bir kültür ortamında üretildiği vakit, rahatsızlık yapıcı özelliğini yitirdiğini, buna karşılık antikor yapıcı özelliğini koruduğunu gözlemlediler.

Bu Nedenle üretilen ve iki araştırmacının adıyla anılan BCG (Bacillus Calmette-Guerin) aşısı on beş sene sonradan insanlar üzerinde denendi ve yaygın aşı uygulamasına başlandı. Başarılı ilk aşı çalışması 1 Temmuz 1921 tarihinde Paris‘te başladı. Paris Belediye Hastanesinde anneleri tüberkülozlu olan 600 çocuk aşılandı. Hiçbiri hastalanmayınca, aşı uygulaması hızla yayıldı. Ama Almanya’nın Lubeck kentinde aşılanan 249 çocuktan 73’ü tüberkülozdan ölmüştü. Cümbür Cemaat tekrar laboratuara kapandı. Uygulamalar ve tüm arşiv sabırla didik didik incelendi. Sonunda, Almanya’nın Lubeck kentindeki çocuk hastanesine gönderilen BCG aşısı suşunun içine virülan verem basili karışmıştı. BCG aşısı ile Calmette ve Guerin’in hiç suçu yoktu.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Arda Uskan

Oysa, yeni doğmuş çocuklara ağız yoluyla bahşedilen aşı 1930’da birçok çocuğun ölümüne niçin olmuştu. Baştan araştırmalara başlayan Calmette, bugün onun adıyla anılan cilt tepkimesini (Calmette tepkimesi) bularak özellikle aşının uygulanmasındaki sakıncaları giderdi. Getirdiği çözüm bir teşhis yöntemiydi ve fazla zayıflatılmış, eksik miktarda verem basili deriyi çizerek vücuda verildiğinde lokal bir enfeksiyona yol açıyorsa, hastalığa aleyhinde korunma mekanizmasının geliştiğini gösteriyordu. O tarihten sonra, sadece bu denemeye olumsuz yanıt veren çocuklarda deri altına şırıngayla aşı uygulamasına geçildi ve pek çok ülkede tüberkülozun önü alındı.

Albert Calmette, 29 Ekim 1933 tarihinde Paris, Fransa’da 70 yaşında ölmüştür.

Bir Takım eserleri :
1907 – Les venins, les animaux venimeux et la serotberapie antivenimeuse (Zehirler, Zehirli Hayvanlar ve Zehire Karşısında Serum Tedavisi)
1920 – L’infection bacillaire et la tuberculose chez l’homme et chez les animaux (İnsanda ve Hayvanlarda Basilli Hastalıklar ve Tüberküloz)

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı