J

Jean Calvin

Jean Calvin Biyografisi

Fransız din reformcusu. 16. yüzyılda Avrupa’da büyüyen Reform hareketinin en önemli önderlerinden olan Jean Calvin, Kalvinizm mezhebinin kurucusudur. Hem, Presbiteryenlik üstünde derin izler bırakmıştır.

Jean Calvin, 10 Temmuz 1509 tarihinde Noyon, Fransa’da doğmuştur. Noyon Piskoposluğu’nda görevli olan babasının etkisiyle minik yaşta dinsel konularla ilgilenmeye başladı. 14 yaşında iken 1523 yılında Paris‘e gitgide artarak, en meşhur kolejlerde eğitim aldıktan sonra, felsefe, mantık ve hukuk öğrenimi fark etti. Yaklaşık Olarak Katolik rahibi olacaktı. Martin Luther‘in öğretilerinden etkilendi ve kısa vakit sonradan papanın ve Katolik Kilisesinin zenginliğini ve gücünü eleştirmeye başladı.

1533 yılında Desiderius Erasmus‘un yapıtlarına duyduğu hayranlığın bir sonucu olarak ve Martin Luther‘in görüşlerini inceleyen Calvin, Protestanlık’a yakınlık duymaya başladı. 1534 yılında Katoliklikten Protestanlığa geçti ve Katolik inançların hakim olduğu Fransa‘da yaşamı tehlikeye girince İsviçre‘deki Protestan şehir halkı Basel’e kaçtı.

Fransız asıllı teolog Jean Calvin, Katolik Kilisesi’ne ve Papalık’a muhalefet sonucu kurulan Protestanlık mezhebinin Martin Luther‘den sonraki ikinci büyük ismi. Akla büyük tartma vererek, sabit kuralları eleştiren Protestanların çizgisini ileri noktaya taşıdı.

Calvin’in inanışına tarafından din yöneticilerin ve kurumların elinde bir baskı veya çıkar arabulucu olmamalıdır. Din sadece insan ile Tanrı aralarında bir inanç sorunudur. İnsan dini kilise ya da öğretim kurumları yoluyla değil, aracısız Kutsal Kitap’a (Tevrat-İncil) başvurarak öğrenmelidir. Tanrı ile insan arasında Hz. İsa‘dan başka bir aracı laf konusu olamaz.

Jean Calvin 1536 yılında, Cenevre‘de iken Hıristiyanlık Dininin Kurumları kitabını yazdı. Benzer yıl protestan bir din adamının teşvikiyle din eğitimi vermeye başladı. Calvin Hıristiyanların, papayı ve Katolik Kilisesini değil İncil’i kılavuz edinmeleri gerektiğini söyledi. İnsanların hiçbir vakit cennete gitmeyi hak edecek dek iyi olamayacaklarını, Tanrı’nın bir takım insanları kendi “seçkin kişisi” seçtiğini iddia etti. Hıristiyanların daima Hz. İsa‘nın öğretilerine uygun yaşamaları gerektiğini söylüyordu. 1537 yılında “İnanç Bildirge”sini yazdı ve tüm Cenevreliler’i bu bildirgeyi imzalamaya ağırlama etti. Şehirde çatışma çıktığı için 1538 yılında şehirden kovuldu ve Strazburg’a gitti. Strasbourg’da bir kilise kurdu, dinbilim dersleri verdi.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Joe Biden

1541 yılında Protestanlara önderlik etmesi için Cenevre’ye gitmesi istendi. Orada okullar ve bir üniversite kurdu. Burada katı bir teokratik yönetim kurdu; kiliseyi ve şehri örgütlemeye başladı. Düşmanlarını ve rejim aleyhtarlarını Cenevre‘den sürdürdü. 1555’te her türlü muhalefet susturulmuştu. Calvinciler 1561’de öbür Protestan reformculardan ayrıldılar. Günlük yaşamın hemen her alanı için katı kurallar belirlenmişti; dans etmek, tiyatroya gitmek ve kağıt oynamak yasaktı. Dükkân sahipleri malları için yüksek fiyat istediklerinde cezalandırılıyorlardı. Vefasız eşler idam ediliyordu, bir erkek çocuk çocuğu ailesine saldırdığı için kafası kesildi. İnsanların sade kıyafetler giymesi ve aydınlık renklerden kaçınması, kadınların saçlarını örtmesi gerekiyordu. Calvin Cenevre’nin tek hakimi oldu. Calvin’e aleyhinde çıkanlardan biri de İspanyol din bilgini Miguel Mal Varlığı idi. Servet 1553‘te tutuklandı, sonra kazığa bağlanarak yakıldı. Öldüğünde, din üzerine fikirleri tüm Avrupa’ya yayılmaktaydı.

Calvin ulus yönetiminin ve toplum düzeninin Hıristiyanlık’ın özüne uygun olması görüşünü savunuyordu. Cenevre’de bu düşüncelerini yaşama geçirme olanağı buldu. Sınavla seçilen papazların oluşturduğu örnek bir kilise kurdu. Din öğreniminin ilkelerini saptadı, din okullarının sayısını artırdı. Calvin’in öğretilerini dağıtmak nedeniyle, Cenevre hükümeti 1559’da yeni bir akademi kurarak, bugünkü Cenevre Üniversitesi’nin temelini attı. Bu Nedenle Cenevre, Protestan din bilginlerinin toplandığı büyük bir öğrenim merkezi durumuna geldi.

Jean Calvin, 1540 yılında dul olan Idelette de Bure ile evlendi. 1541 yılında bir çocuğu oldu ancak çok küçükken öldü.

Jean Calvin, 27 Mayıs 1564 tarihinde Cenevre, İsviçre’de 55 yaşında ölmüştür.

Calvin’in ölümünün peşinde gelen Theodore de Beze, Kalvinizmi bir öğreti haline getirmeye başlayan kişidir. Kalvinizmin temel görüşleri, “Hidayet doktrinleri” veya “Kalvinizmin beş noktası” (öteki deyişle Dordecht hükümleri) olarak bilinir. Kalvinizm, İngiltere, Almanya, İsviçre, Macaristan, İskoçya, Hollanda ve Fransa‘da yayıldı. Daha Sonra birincil püriten göçmenlerle birlikte Amerika‘da da yaygınlaştı. 1875 yılında Calvin’in takipçileri Dünya Birliği’ni kurdular. 2003 yılı itibarıyla bu kuruluşa tabi birey sayısı 75 milyonu bulmuştur.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Jeremain Lens

Kitapları :
1536 – Christianae Religionis İnstitutio / Hıristiyanlık Dininin Kurumları

Jean Calvin sözleri :
Adaletsiz ve diktatörce yönetenler de, yeniden tanrı göre insanların günahlarından dolayı onları cezalandırmak için görevlendirilmişlerdir.

Tanrı kralların kralıdır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı