P

Pertev Naili Boratav

Pertev Naili Boratav Biyografisi

Türk millet edebiyatı araştırmaları öncüsü Pertev Naili Boratav 2000 masal, 40 halk müziği hikâyesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen varlıklı bir kayıtlar kurdu.

Pertev Naili Boratav, Türk insanlar edebiyatı ve folkloru üstüne kıymetli çalışmalar yapmış, Köroğlu destanını incelemiş, fazla sayıda halk müziği öyküsü ve masal derlemiş bir bilim adamıdır.

Pertev Naili Boratav, 2 Eylül 1907 tarihinde Darıdere, Bulgaristan’da doğmuştur. Babası doğduğu şehrin kaymakamı idi. Pertev Naili Boratav ilkokul çağına kadar çocukluk dönemini Darıdere’de yaşadı. Ailesiyle birlikte göç ettiği İstanbul’da başladığı ilköğrenimini Arapsun (Gülşehir), Develi ve Mudurnu’da okuyarak tamamladı. 1919 yılında ortaöğrenimine Kumkapı Fransız Koleji’nde başladı. Bir süre Gelenbevî Lisesi’nde okuyup 1927 yılında İstanbul Erkek Lisesi‘nden mezun oldu. İstanbul Lisesi’nde edebiyat öğretmeni Hasan Ali Yücel idi, derslik arkadaşlarından birisi de Niyazi Berkes idi. Psikoloji ve sosyoloji öğretmeni Hilmi Ziya Ülken, Boratav’ı folklor araştırmaları yapmaya yöneltmişti.

Pertev Naili Boratav, 1930 yılında Dârülfünûn (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden “Köroğlu Destanı” adlı teziyle mezun oldu. 1931-1932 yıllarında Türkiyat Enstitüsünde Mehmet Fuat Köprülü‘nün asistanlığını yaptı. Ancak 1932 yılındaki Türk Tarih Kongresi’nde yaşanan bir durum yüzünden Konya Lisesi’ne hoca olarak atandı. Orada Sabahattin Ali ile tanıştı ve arkadaşlık kurdu. Konya Lisesi ve Öğretmen Okulunda 1936 yılına değin edebiyat öğretmenliği yaptı.

1936 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak gittiği Almanya’dan 1937 yılında dönüşünde Mekteb-i Mülkiyede kütüphane memuru olarak çalıştı. 1938 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne atandı. Millet Edebiyatı ve Folklor Kürsüsü kurulunca oraya geçti. Araştırmalarının sonuçlarını, Ocak 1941’de yayımlanmaya başlayan, Behice Boran ve Niyazi Berkes‘le birlikte kurduğu “Yurt ve Dünya” dergisindeki makaleleriyle duyurmaya başladı. Aynı yıl içinde “Türk Irk Hikâyeleri ve Millet Hikâyeciliği” başlığını taşıyan tez çalışmasıyla doçentliğe ve 1946’da da profesörlüğe yükseldi.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Rıfat Ilgaz

1945 yılında Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte geleceğin öğretmenlerine folklor derlemelerinin yol ve yöntemlerini öğretti.

1941 yılında Insanlar Hikâyeleri ve Ahali Hikâyeciliği teziyle doçent olan Pertev Naili Boratav, 1946 yılında profesörlüğe yükseldi. 1948 yılında başkanı olduğu Halk Müziği Edebiyatı Kürsüsü, komünizmi yaydığı gerekçesiyle kapatıldıktan sonra 1948 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin (DTCF) tasfiyesi esnasında Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından, Pertev Naili Boratav ve Behice Boran‘la birlikte Niyazi Berkes de görevinden uzaklaştırıldı.

Komünistlik suçlamasıyla yargılanan üniversite öğretim üyelerinin davası 10 Şubat 1950 tarihinde sona erdi; Behice Boran ve Niyazi Berkes 3’er ay hapis cezası aldı. Pertev Naili Boratav temize çıkma etti.

Pertev Naili Boratav, görevinden uzaklaştırıldıktan sonradan da 1948-1952 yılları arasında Türkiye’deki bilimsel araştırmalarını sürdürdü ve ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kütüphanesi’nin Türkiye Bölümü’nün kuruluşunu yönetti.

Ancak, siyasî ve iktisadî koşulların daha da ağırlaşması üstüne 1952 yılında bir Fransız meslektaşının çağrısı üzerine yurtdışına Fransa’ya gitti. Türk folkloru ve halk müziği edebiyatı konusundaki çalışmalarını Fransa‘da sürdürdü. Türk folklorunu batıda takdim etmek amacıyla yapıtlarını Fransızca, Macarca ve Almanca olarak yayımladı. 1952-1972 yılları aralarında Centre National de Recherche Scientifique’de ve hem 1976 yılına değin da Ecole Pratique des Hautes Etudes’de halkbilimi ile ilgili incelemeler yaptı ve seminerler yönetti.

Pertev Naili Boratav, keza meşhur Türkoloji bilgini Louis Bazin‘le birlikte 1965 yılında bir Kırgız destanı olan Er-Töştük‘ü ve Türkmen şairi Mahtumkulu Firaki‘ nin şiirlerini Fransızca’ya çevirdi.

Boratav’ın 1931 yılında hazırladığı ilk kayda değer yapıtı olan “Köroğlu Destanı”nda ilgili metinleri saptamakla yetinmemiş, destanın anlatıldığı süre ve zeminin, toplumsal çevrenin ve anlatıcının metin üzerindeki etkilerini de incelemişti. Bu girişim dönemin folklor araştırmaları için yeniydi ve muhtemelen Dârülfünûn’da bir süre ders vermiş olan Fransız filolog ve etnologlarından Georges Dumézil’in (1898-1986) etkisi altında biçimlenmişti. İki ciltlik “Folklor ve Edebiyat”ta (1939-1945) ise çeşitli dergilerde yayımlanan araştırmalarını derledi. Bu çalışmalarıyla, Ziya Gökalp’in etkisi aşağıda çoğalan “romantik ulusçu araştırma geleneğini aşarak destan, masal, türkü, mani gibi folklorik unsurları, evrensel bir görüntü aşağıda inceledi.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Paul Delvaux

Bunun arkasında 1946 yılında yayımladığı “Halk Müziği Hikâyeleri ve Millet Hikâyeciliği”nde yeni geliştirmiş olduğu araştırma yöntemleri ile millet hikayelerimizin yapısal çözümlemelerini yaptı.

Behice Boran‘ın Yurt ve Dünya dergisini yönetti. Stanford Üniversitesi Türkiye bölümünü kurdu. Paris‘te ölümüne değin CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)’de çalıştı.

Türk ırk edebiyatı araştırmaları öncüsü Pertev Naili Boratav 2000 masal, 40 halk müziği hikâyesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen zengin bir arşiv kurdu. Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Sedat Simavi, TC Kültür Bakanlığı ödülleri almıştır.

Pertev Naili Boratav, Hayrünnisa Hanım ile evli idi.

Pertev Naili Boratav, 16 Mart 1998 tarihinde Paris, Fransa’da 91 yaşında ölmüştür.

Pertev Naili Boratav, Türk kültürünün kaynakları aralarında en ilk önce millet edebiyatının geldiğine inanıyordu. Anadolu insanlar kültürü araştırmalarına, âşık geleneğine yöneldi. Babasının kaymakam olması nedeniyle çocukluk ve gençlik dönemi Mudurnu’da geçmiştir. İlk edebi çalışmalarına da burada başlamıştır. Bolu Mudurnu Köroğlu destanı gibi konularda çalışmalar yapmış çabuk vermiştir. Nerelisin diye soranlara ‘insanın memleketi doğduğu yer değil çocukluğunun geçtiği yerdir’ diyerek Mudurnu’yu memleketi olarak saymıştır. Halihazırda Mudurnu’da Pertev Naili Boratav kültür evi varlığını korumaktadır.

Ödülleri :
1993 – TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
1983 – Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (Ödülünü Haldun Taner’le paylaştı.) Folklor ve Edebiyat adlı kitabıyla
1972 – Fransa’da Milli Bilimsel Araştırma Merkezi’nin ödülü

Kitapları :
1931 – Köroğlu Destanı
1939 – Folklor ve Edebiyat I
1939 – Bey Börek Hikâyesine Ait Metinler
1943 – Insanlar Edebiyatı Dersleri
1943 – Pir Sultan Abdal (Abdülbaki Gölpınarlı ile)
1946 – İzahlı Ahali Şiiri antolojisi
1946 – Irk Hikayeleri ve Insanlar Hikayeciliği
1953 – Typen Türkischer Volsmarchen ” (Türk Ahali Masallarının Tipleri)
1954 – Folklor ve Edebiyat II
1955 – Contes Turcs
1958 – Zaman Zaman İçinde (tekerleme ve masallar)
1963 – Le Tekerleme
1969 – Az Gittik, Uz Gittik
1973 – 100 Soruda Halk Müziği Edebiyatı
1973 – 100 Soruda Türk Folkloru
1991 – Anadolu Türküleri (Fuat Özdemir’le birlikte)
1991 – Anadolu Destanları (Fuat Özdemir’le birlikte)
1996 – Nasreddin Öğretmen

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Phillip Cocu
Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı